2024 CTARL QSL CARD 訊息公告

1、點擊圖示可瀏覽名單,若要下載請於圖示上按滑鼠右鍵再點選「另存目標」即可下載。
2、名單上的OM要領取者請寄回郵郵資及住址可代寄!(來信請寄:100900 台北北門郵政 73 號信箱)。

 
說 明
QSL Download
(瀏覽、下載)
備 註
 
2024-04-16 QSL卡招領
 
 
2024-02-29 QSL卡招領
 
 
2023-05-28 QSL卡招領
 
 
2023-01-17 QSL卡招領
 
 
2022-12-28 QSL卡招領
 
 
2022-11-30 QSL卡招領
 
 
2022-02-23 QSL卡招領
 
 
2022-01-24 QSL卡招領
 
 
2021-11-07 QSL卡招領
 
 
2021-09-01 QSL卡招領
 
 
2021-06-02 QSL卡招領
 
 
2021-05-11 QSL卡招領
 
 
2021-04-28 QSL卡招領
 
 
2021-01-07 QSL卡招領
 
 
2020-09-22 QSL卡招領
 
 
2020-05-12 QSL卡招領
 
 
2020-04-01 QSL卡招領
 
 
2020-01-08 QSL卡招領
 
 
2019-12-10 QSL卡招領
 
 
2019-11-26 QSL卡招領
 
 
2019-09-17 QSL卡招領
 
 
2019-08-06 QSL卡招領
 
 
2019-04-09 QSL卡招領
 
 
2019-03-28 QSL卡招領
 
 
2019-02-12 QSL卡招領
 
 
2018-07-03 QSL卡招領
 
 
2018-04-10 QSL卡招領
 
 
2018-03-13 QSL卡招領
 
 
2017-12-05 QSL卡招領
 
 
2017-10-17 QSL卡招領
 
 
2017-06-20 QSL卡招領
 
 
2017-04-28 QSL卡招領
 
 
2017-02-14 QSL卡招領
 
 
2017-01-10 QSL卡招領
 
 
2016-11-09 QSL卡招領
 
 
2016-10-20 QSL卡招領
 
 
2016-10-04 QSL卡招領
 
 
2016-09-06 QSL卡招領
 
 
2016-08-16 QSL卡招領
 
 
2016-07-13 QSL卡招領
 
 
2016-06-15 QSL卡招領
 
 
2016-04-21 QSL卡招領
 
 
2016-03-28 QSL卡招領
 
 
2016-02-24 QSL卡招領
 
 
2016-01-27 QSL卡招領
 
 
2015-12-11 QSL卡招領
 
 
2015-10-20 QSL卡招領
 
 
2015-09-23 QSL卡招領
 
 
2015-08-18 QSL卡招領
 
 
2015-08-06 QSL卡招領
 
 
2015-05-29 QSL卡招領
 
 
2015-03-24 QSL卡招領
 
 
2015-03-10 QSL卡招領
 
 
2015-02-16 QSL卡招領
 
 
2015-01-06 QSL卡招領
 
 
2014-12-16 QSL卡招領
 
 
2014-10-15 QSL卡招領
 
 
2014-09-26 QSL卡招領
 
 
2014-09-03 QSL卡招領
 
 
2014-08-07 QSL卡招領
 
 
2014-04-22 QSL卡招領
 
 
2014-04-15 QSL卡招領
 
 
2014-02-18 QSL卡招領
 
 
2014-01-21 QSL卡招領
 
 
2014-01-16 QSL卡招領
 
 
2013-12-11 QSL卡招領
 
 
2013-10-29 QSL卡招領
 
 
2013-10-15 QSL卡招領
 
 
2013-08-15 QSL卡招領
 
 
2013-08-01 QSL卡招領
 
 
2013-07-04 QSL卡招領
 
 
2013-06-23 QSL卡招領
 
 
2013-06-18 QSL卡招領
 
 
2013-05-28 QSL卡招領
 
 
2013-04-03 QSL卡招領
 
 
2013-03-20 QSL卡招領
 
 
2013-03-13 QSL卡招領
 
 
2013-01-08 QSL卡招領
 
 
2012-12-27 QSL卡招領
 
 
2012-11-20 QSL卡招領
 
 
2012-10-23 QSL卡招領
 
 
2012-09-27 QSL卡招領
 
 
2012-08-22 QSL卡招領
 
 
2012-07-30 QSL卡招領
 
 
2012-06-26 QSL卡招領
 
 
2012-05-29 QSL卡招領
 
 
2012-04-24 QSL卡招領
 
 
2012-04-07 QSL卡招領
 
 
2012-03-13 QSL卡招領
 
 
2012-02-14 QSL卡招領
 
 
2012-01-17 QSL卡招領
 
 
2011-12-21 QSL卡招領
 
 
2011-11-09 QSL卡招領
 
 
2011-10-19 QSL卡招領
 
 
2011-09-06 QSL卡招領
 
 
2011-08-30 QSL卡招領
 
 
2011-08-02 QSL卡招領
南部分會洽BX6AM
 
2011-07-27 QSL卡招領
 
 
2011-07-05 QSL卡招領
 
 
2011-06-28 QSL卡招領
 
 
2011-05-31 QSL卡招領
 
 
2011-05-18 QSL卡招領
 
 
2011-04-26 QSL卡招領
 
 
2011-04-12 QSL卡招領
 
 
2011-02-22 QSL卡招領
 
 
2011-01-04 QSL卡招領
 
 
2010-11-02 QSL卡招領
 
 
2010-10-14 QSL卡招領
 
 
2010-08-31 QSL卡招領

 
       系統維護.CTARL Web group