CTARL 2007臨時紀念電台
( Special Events Stations)

呼號
Call Sign

申請單位
Applicants
核准期間
Validity
電台負責人
Station Manager
QSL管理人
QSL Manager
備註
Remark
BX0ZR
CTARL DX委員會
BV4FH/白健誠
BV4FH
 
BW0S
中部分會苗栗縣支會
2007.03.20~2007.06.20
BX4AN/林仁汰
BX4AN
 
BV10TAR
中部分會台中市支會
2007.03.20~2007.04.20
BX4AQ/林豪章
BX4AQ
 
BM07R
國際扶輪3460地區年會籌備會
BV5AF/林伯龍
BURO
 
BV0HQ
CTARL
BX6AJ/王炳文
BURO
 
BO0K
台北市業餘無線電促進會
BV2DD/陳建中
BV2KI
 
BV9S
CTARL DX委員會
BV4FH/白健誠
BURO
 
BV9G
       
BV9K
CTARL北部分會
BX2AN/李建興
BURO
 
BV0BSC
中國童子軍總會
BV2HF/郭廷祥
 
50th JOTA
BV0BSH
新竹市童軍會
BV3TC/許世宗
 
50th JOTA
BV0BSJ
新竹縣童軍會
BV3EL/吳長順
 
50th JOTA
BV0BSY
桃園縣童軍會
BV2QB/王明賢
 
50th JOTA
BV0BSM
桃園縣童軍會
BM2AYL/林志勇
 
50th JOTA
BV0BSN
台南市童軍會
BX6AJ/王炳文
 
50th JOTA
BV0BSI
宜蘭縣童軍會
BX1AC/陳永椬
 
50th JOTA
BV0BST
台中市童軍會
BV4PB/黃正宏
 
50th JOTA
BV0BSW
台南縣童軍會
BX6AI/余滄棋
 
50th JOTA
BV0BSF
台東縣童軍會
BV8BC/陳高桐
 
50th JOTA
BW0S
中部分會苗栗縣支會
BX4AN/林仁汰
BX4AN
50th JOTA
BP50JOTA
中國童子軍總會
BM4EBJ/徐連彥
BX4AN
50th JOTA
BV0BSX
明道大學
BX4AH/劉華忠
 
50th JOTA
BW0TW
CTARL中部分會
BV4RA/潘炫途
BV4QC
 


系統維護.CTARL Web group